Văn phòng cho thuê Quận 3

Endovina Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Endovina Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Endovina Building: Tòa nhà Endovina Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 1,250 m2 tại đường...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 126 Giá tiền 23 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
Vạn Mỹ Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Vạn Mỹ Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Vạn Mỹ Building: Tòa nhà Vạn Mỹ Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 250 m2 tại đường...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 125 Giá tiền 21 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
Falcon Shipping Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Falcon Shipping Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Falcon Shipping Building: Tòa nhà Falcon Shipping Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 350 m2 tại...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 124 Giá tiền 16 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
KM Plaza Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 KM Plaza Building

Văn phòng cho thuê quận 3 KM Plaza Building: Tòa nhà KM Plaza Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 250 m2 tại đường...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 119 Giá tiền 15 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Saigon Mansion Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Saigon Mansion Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Saigon Mansion Building: Tòa nhà Saigon Mansion Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 850 m2 tại...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 118 Giá tiền 19 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Estar Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Estar Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Estar Building: Tòa nhà Estar Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 550 m2 tại đường Võ...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 117 Giá tiền 15 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Nam Minh Long Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Nam Minh Long Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Nam Minh Long Building: Tòa nhà Nam Minh Long Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 350 m2 tại...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 116 Giá tiền 18 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Bitexco Nam Long Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Bitexco Nam Long Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Bitexco Nam Long Building: Tòa nhà Bitexco Nam Long Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 450 m2...

 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 115 Giá tiền 16 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Tuấn Minh 2 Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Tuấn Minh 2 Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Tuấn Minh 2 Building: Tòa nhà Tuấn Minh 2 Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 300 m2 tại...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 114 Giá tiền 14 USD/m2 Huỳnh Tịnh Của
Quận 3
IDC Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 IDC Building

Văn phòng cho thuê quận 3 IDC Building: Tòa nhà IDC Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 520 m2 tại đường Hai Bà...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 113 Giá tiền 14 USD/m2 Hai Bà Trưng
Quận 3
Tài Lộc Office Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Tài Lộc Office Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Tài Lộc Office Building: Tòa nhà Tài Lộc Office Building được xây dựng trên khu đất có diện tích...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 112 Giá tiền 15 USD/m2 Hai Bà Trưng
Quận 3
Comeco Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Comeco Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Comeco Building: Tòa nhà Comeco Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 200 m2 tại đường Điện...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
Mã tin : 111 Giá tiền 16 USD/m2 Điện Biên Phủ
Quận 3
HSC Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 HSC Building

Văn phòng cho thuê quận 3 HSC Building: Tòa nhà HSC Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 200 m2 tại đường Điện Biên...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 110 Giá tiền 15 USD/m2 Điện Biên Phủ
Quận 3
Pjico Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Pjico Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Pjico Building: Tòa nhà Pjico Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 518 m2 tại đường Điện...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 109 Giá tiền 15 USD/m2 Điện Biên Phủ
Quận 3
Sơn Linh Tower

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Sơn Linh Tower

Văn phòng cho thuê quận 3 Sơn Linh Tower: Tòa nhà Sơn Linh Tower được xây dựng trên khu đất có diện tích 518 m2 tại đường Điện...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 108 Giá tiền 15 USD/m2 Điện Biên Phủ
Quận 3
Báo Phụ Nữ Office Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Báo Phụ Nữ Office Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Báo Phụ Nữ Office Building: Tòa nhà Báo Phụ Nữ Office Building được xây dựng trên khu đất có diện...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 107 Giá tiền 16 USD/m2 Điện Biên Phủ
Quận 3
Hải Nam 1 Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Hải Nam 1 Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Hải Nam 1 Building: Tòa nhà Hải Nam 1 Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 718 m2 tại đường...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng A
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
Mã tin : 106 Giá tiền 25 USD/m2 Công Trường Quốc Tế
Quận 3
Ngọc Đông Dương Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Ngọc Đông Dương Building

Văn phòng cho thuê quận 3 giá rẻ Ngọc Đông Dương Building: Tòa nhà Ngọc Đông Dương Building được xây dựng trên khu đất...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 105 Giá tiền 10 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
Quận 3
Liên Hoa Building

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 Liên Hoa Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Liên Hoa Building: Tòa nhà Liên Hoa Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 218 m2 tại...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 104 Giá tiền 9 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
Quận 3
ACB Tower

Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 ACB Tower

Văn phòng cho thuê quận 3 ACB Tower: Tòa nhà ACB Tower được cho thuê xây dựng trên khu đất có diện tích 1,718 m2 tại đường...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 103 Giá tiền 12 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
Quận 3

BẢNG GIÁ TÒA NHÀ

Tòa nhà Lộc Lê Building, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Lộc Lê Building
Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê: 12 USD/m2
Tòa nhà Loyal Office Building, đường Võ Thị Sáu, quận 3
Loyal Office Building
Đường Võ Thị Sáu
Giá thuê: 13 USD/m2
Tòa nhà Hải Nam 1 Building, đường Công Trường Quốc Tế, quận 3
Hải Nam 1 Building
Đường Công Trường Quốc Tế
Giá thuê: 25 USD/m2
Tòa nhà OIIC Building, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3
OIIC Building
Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê: 19 USD/m2
Pax Sky 6 Building
Pax Sky 6 Building
Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê: 18 USD/m2
Tòa nhà Jabes 2 Building, đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Jabes 2 Building
Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê: 12 USD/m2
Tòa nhà Saigon Mansion Building, đường Võ Văn Tần, quận 3
Saigon Mansion Building
Đường Võ Văn Tần
Giá thuê: 19 USD/m2
Tòa nhà KM Plaza Building, đường Võ Văn Tần, quận 3
KM Plaza Building
Đường Võ Văn Tần
Giá thuê: 15 USD/m2
Tòa nhà Tâm Minh Khuê Building, đường Võ Văn Tần, quận 3
Tâm Minh Khuê Building
Đường Võ Văn Tần
Giá thuê: 14 USD/m2
Tòa nhà Đông Phương Building, đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Đông Phương Building
Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê: 15 USD/m2

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0904 15 15 73

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com