PVC Saigon Building

PVC Saigon Building

Văn phòng cho thuê quận 3 hạng C PVC Saigon Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê PVC Saigon Building được xây dựng trên khu đất...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 133 Giá tiền 13 USD/m2 Nguyễn Gia Thiều
Quận 3
Thiên Sơn Building

Thiên Sơn Building

Cho thuê văn phòng quận 3 Thiên Sơn Building: Tòa nhà Thiên Sơn Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 700 m2...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 132 Giá tiền 12 USD/m2 Nguyễn Gia Thiều
Quận 3
Alpha Tower

Alpha Tower

Văn phòng cho thuê Quận 3 Alpha Tower: Tòa nhà Alpha Tower được xây dựng trên khu đất có diện tích 400 m2 tại đường Nguyễn Đình...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 131 Giá tiền 13 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
Saigon Prime Building

Saigon Prime Building

Cho thuê văn phòng Quận 3 Saigon Prime Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Saigon Prime Building được xây dựng trên khu đất có...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 130 Giá tiền 14 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
OIIC Building

OIIC Building

Cho thuê văn phòng Quận 3 OIIC Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê OIIC Building được xây dựng trên khu đất có diện tích...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 129 Giá tiền 13 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
Pax Sky Building

Pax Sky Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Pax Sky Building: Tòa nhà Pax Sky Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 300 m2 tại đường Nguyễn...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 128 Giá tiền 15 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
Phượng Long Building

Phượng Long Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Phượng Long Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Phượng Long Building được xây dựng trên khu đất có...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 127 Giá tiền 15 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
Endovina Building

Endovina Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Endovina Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Endovina Building được xây dựng trên khu đất có diện...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 126 Giá tiền 20 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
Vạn Mỹ Building

Vạn Mỹ Building

Cho thuê văn phòng quận 3 Vạn Mỹ Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Vạn Mỹ Building được xây dựng trên khu đất có...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 125 Giá tiền 12 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
Falcon Shipping Building

Falcon Shipping Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Falcon Shipping Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Falcon Shipping Building được xây dựng trên khu đất...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 124 Giá tiền 12 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
KM Plaza Building

KM Plaza Building

Văn phòng cho thuê quận 3 KM Plaza Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê KM Plaza Building được xây dựng trên khu đất có diện...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 119 Giá tiền 12 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Saigon Mansion Building

Saigon Mansion Building

Cho thuê văn phòng quận 3 Saigon Mansion Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Saigon Mansion Building được xây dựng trên khu đất có...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 118 Giá tiền 16 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Estar Building

Estar Building

Cho thuê văn phòng quận 3 Estar Building: Tòa nhà Estar Building được xây dựng trên khu đất có diện tích 550 m2 tại đường...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 117 Giá tiền 12 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Nam Minh Long Building

Nam Minh Long Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Nam Minh Long Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Nam Minh Long Building được xây dựng trên khu đất có...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 116 Giá tiền 15 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Bitexco Nam Long Building

Bitexco Nam Long Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Bitexco Nam Long Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Bitexco Nam Long Building được xây dựng trên khu đất...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 115 Giá tiền 14 USD/m2 Võ Văn Tần
Quận 3
Tuấn Minh 2 Building

Tuấn Minh 2 Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Tuấn Minh 2 Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Tuấn Minh 2 Building được xây dựng trên khu đất có...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 114 Giá tiền 10 USD/m2 Huỳnh Tịnh Của
Quận 3
IDC Building

IDC Building

Cho thuê văn phòng quận 3 IDC Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê IDC Building được xây dựng trên khu đất có diện tích...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 113 Giá tiền 12 USD/m2 Hai Bà Trưng
Quận 3
Tài Lộc Office Building

Tài Lộc Office Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Tài Lộc Office Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Tài Lộc Office Building được xây dựng trên...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 112 Giá tiền 12 USD/m2 Hai Bà Trưng
Quận 3
Comeco Building

Comeco Building

Văn phòng cho thuê quận 3 Comeco Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Comeco Building được xây dựng trên khu đất có diện...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 111 Giá tiền 12 USD/m2 Điện Biên Phủ
Quận 3
HSC Building

HSC Building

Cho thuê văn phòng quận 3 HSC Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê HSC Building được xây dựng trên khu đất có diện tích...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 110 Giá tiền 12 USD/m2 Điện Biên Phủ
Quận 3

Tìm kiếm bất động sản

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0902 326 080

VĂN PHÒNG CÁC QUẬN

Tên quận Số Tòa Nhà

TÒA NHÀ NỔI TIẾNG

Tên tòa nhà Giá thuê
Pax Sky ĐT 25 USD
ATIC Building 17 USD

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com